Over ons

Over ons

anbi

ALGEMENE GEGEVENS 

Islamitische Stichting Nederland  (Hollanda Diyanet Vakfi) HACIBAYRAM DRIEBERGEN Akkerweg 1A 3972AA DRIEBERGEN-RIJSENBURG driebergsemoskee@gmail.com

RSINnummer: 8030.33.072

Doelstelling van Haci Bayram Camii is:

 • Het instandhouden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten;
 • Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in Nederland en
 • Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in Nederland verblijvende de islamieten.
 • Het samenbrengen van de gemeenschap met de overige bewoners van de gemeente Het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van  godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.

In hoofdlijnen zijn dit:

 • Het beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten om de doelstellingen zoals die hierboven en in de statuten staan beschreven uit te voeren.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

 1. Het organiseren van religieuze activiteiten in moskeeën;
 2. Het vieren van nationale en religieuze feestdagen;
 3. Het aannemen van gelden t.b.v. offers;
 4. Het verstrekken van studiebeurzen;
 5. Het organiseren van hulp acties voor wezen, asielzoekers, daklozen en behoeftigen;
 6. Het organiseren van open dagen bijeenkomsten
 7. Het verstrekken van voorlichting op religieus gebied aan de in Nederland verblijvende islamieten;
 8. Het verstrekken van culturele en sociale diensten en het bieden van hulp aan in Nederland wonende islamieten;
 9. Het verstrekken van voorlichting en het bieden van hulp aan mensen, die willen toetreden tot het Islamitische geloof;
 10. Het in samenwerking met de Kerken in Nederland en andere religieuze groeperingen ontplooien van activiteiten gericht op het doel van de stichting;
 11. Het geven van Koran- en taallessen;

Bestuursamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Naam                                       Functie

Sinasi YILDIRIM                  Voorzitter
Ferat  GÜRBÜZ                     Vicevoorzitter
Mehmet TAN                         Secretaris
Selim ALTUNTAŞ                 Penningmeester
Hüseyin ÇILDIR                   Kassier
Bilal TAN                                Algemeen lid
Zekeriya CANİKLİOĞLU    Algemeen lid
Mustafa ÇILDIR                   Algemeen lid
Saffet KEMAL                       Algemeen lid
Hüseyin DUDUKCU            Algemeen lid
Ismail DEMIRHAN             Algemeen lid
Coskun BAYRAKTAR         Algemeen lid
Ejder ÖKSÜZLER                Algemeen lid

Beloningsbeleid bestuur

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten:

23 April kinderfeest (Dag van de Kinderen)
Kermes 2016
Dodenherdenking 2016